آیین نامه های مرتبط با بسیج دانشجویی

جهت دانلود فایل PDF آیین نامه روی آن کلیک نمایید .

آیین نامه انضباطی 

حقوق دانشجویی

آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه بسیج اساتید

آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور

آئين‌نامه کانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مصوب ۲-۴-۸۸

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

عضویت مسئول بسیج اساتید هر دانشگاه در شورای فرهنگی همان دانشگاه