اردو جهادی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اردوهای جهادی و شرکت در آنها انسانهایی از جنس مقاومت می طلبد،افرادی که با عشق به دین و کشورشان بدون هیچ ادعایی تنها برای خدمت رسانی و کمک به محرومان راهی سفر به دورترین نقاط کشورمان میشود در میان اینها حضور زنان و دخترانی را شاهدیم با تمام وجود در کنار مردان در این اردوها شرکت میکنند و با جان و دل سختی های آن را میپذیرند…

چندسالی میشود که اردوهای جهادی تابستانی بین دانشجویان شهرستان کاشان رونق تازه ای گرفته و جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های شهرستان بخشی از روزهای تعطیلات تابستانی خود را به این اردو اختصاص می دهند.
در همین راستا اردوی جهادی دانشجویان خواهر دانشگاه آزاد کاشان در تاریخ ۹۸/۵/۲۷ لغایت ۹۸/۶/۲ در مدرسه دخترانه ۷ تیر در فین بزرگ از توابع شهرستان کاشان را برای فعالیت های جهادی خود انتخاب کردند.
یکی از اهداف این اردوی جهادی مرمت و بازسازی مدارس اعم از رنگ آمیزی زیباسازی و دیوار نویسی مدرسه برای سال تحصیلی جدید توسط دانشجویان بسیجی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان بود که در قالب اردوی جهادی برگزار شد.