به نام خدایی که حضرت فاطمه (س) را آفرید تا ارزش ومقام زن را به جهانیان نشان دهد .
سال ۸۷ که به تدبیر رهبر معظم انقلاب، سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری گردید، سازمان بسیج دانشجویی نیز در راستای تحقق بخشیدن به بیانات ایشان و گامی به جلو، اقدام به تشکیل کانون های مطالعاتی و پژوهشی به منظور کیفی سازی بیشتر بستر بسیج دانشجویی نمود. کانون مطالعات زنان , کانون نوپایی است که با هدف تبیین جایگاه وارزش زن در اسلام, در میان دانشجویان به منظور شناخت هرچه بیشتر ارزش های وجودی خود شکل گرفته است.از آنجایی که صلاح و فساد هر جامعه به صلاح و فساد زنان آن جامعه بستگی دارد ، ضرورت فعالیت در این زمینه به وضوح دیده میشود.


اهداف مورد نظر کانون عبارتند از:
ـ ترسیم نقشه جامع زنان و خانواده در نظام اسلامی
ـ پیشگامی در جریان سازی مباحث زنان در دانشگاه ها بر اساس آموزه های دینی و آرمان های انقلاب اسلامی
ـ مصون سازی دختران دانشجو در خصوص جریانات انحرافی موجود در دانشگاه ها
تولید علم بر اساس آموزه های دینی و مباحث زن و خانواده
ـ ارتقاء سطح بینش و دانش و کیفیت بخشی به مباحث زنان و خانواده
از جمله دیگر این فعالیتها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
* آگاه سازي دانشجويان نسبت به نص صريح دين درحوزه مباحث زنان وخانواده ورفع نواقص حقوقي وغيره با استفاده از نظريات امام (ره) ومقام معظم رهبري(مد ظله).
* برگزاری نشستهای مطالعاتی و مباحثاتی
* توزیع سی دی، مقالات برای تغذیه اطلاعاتی کانون ها…
* برگزاری مسابقه کتابخوانی
*تعليم دختران وبانوان دانشجوي مومن براي ايفاء نقش فعال درمحيط خانواده،جامعه،دانشگاه از طريق بالابردن سطح معرفت ومعلومات خود وديگران وايجاد امنيت وسلامت جامعه با انجام مطالعات وتحقيقات كاربردي در حوزه زن وخانواده.
* فرهنگ سازي عمومي در جهت اعتماد سازي به جامعه زنان وخانواده.
* تعريف وترسيم زن وخانواده مطلوب وآينده آن از نگاه ديني.
* انتشار بروشور
دبیرکانون: خانم…..