کانون علمی پژوهشی
هدف از ایجاد کانونی با این عنوان ارتقاء سطح علمی و مهارت های عملی دانشجویان است.برای تحقق این اهداف کانون علمی از ۵ کارگروه با عناوین زیر تشکیل شده است:
· تحقیقات و پژوهش
· بازدید های علمی
· کارگاه های علمی
· نشریات
۰المپیادها
کارگروه تحقیقات با هدف آشنایی دانشجویان با روش تحقیق و ارائه مقاله ، اقدام به برگزاری کارگاه های روش تحقیق می نماید.
کارگروه کارگاه های علمی با هدف تلفیق علم و عمل و تجربه ایجاد شده است و این واحد با توجه به نیاز دانشجویان و با رعایت شرایط و ضوابط اقدام به برگزاری کارگاه های علمی متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان می کند.
کارگروه المپیاد با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان، خود سنجی و آمادگی آنها برای آزمون کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها فعالیت می کند.
بخش نشریات نیز جهت ارائه گزارش عملکرد های کانون با عنوان روزنه مشغول به کار است لازم به ذکر می باشد که این نشریه مطالب علمی جدید روز را نیز در بر می گیرد.

مسئول کانون : آقای….
جانشین خواهر کانون : خانم ….