نقش این کانون در چالش های اساسی نظام:
هنر از جلوه های زیبای خلقت است و اگر با روح و جوهره دینی همراه شود از برجسته ترین پدیده های عالم می شود. امام خامنه ای (ادام الله عزه)
احیاء و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی، به خودی خود سدی محکم در برابر هجمه ها و حملاتی است که جامعه با آن مواجه می گردد. هرچه عمق بخشی فرهنگ بیشتر گردد، خودباختگی فرهنگی کمتر شکل می گیرد و این خود یعنی شکستی است بزرگ برای دشمنان. اقتدار و قدرت فرهنگ وقتی بارور گردید خود تبدیل به یک الگو در جامعه های دیگر می گردد.
ماموریت کانون فرهنگی، هنری و ادبی:
ورود به عرصه هايي كه بتوان به طريقي ظريف ونامحسوس ولي اثر گذار وماندگار ادبيات انقلاب اسلامي براي نسل جوان كه خود داراي روحيه ظريف ولطيف ميباشد را با زبان هنر ارائه نمود. لذا با اين نگاه وضرورت اينكه بايد با شبيخون فرهنگي دشمن كه يكي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري مي باشد مقابله نمود و همچنين انتقال اهداف انقلاب و اسلام و بسط وتعميق اين فرهنگ وتبيين هنر ديني و تربيت نيروهاي همطراز انقلاب اسلامي در ساختار فرهنگي ايجاب مينمايد كه مركزي با اين عنوان و فعاليت ايجاد گردد تا دانشجويان معتمد ومستعد پرورش دهد.
اهداف کانون فرهنگی، هنری و ادبی:
* تربيت نيروي همطراز انقلاب اسلامي با زبان هنر وادبيات ديني.
* ايجاد فضاي سالم هنري ،ادبي عاري از ابتذال براي انجام فعاليتهاي سالم هنري وادبي در جامعه دانشگاهي و انعكاس آن به داخل جامعه.
* پاسخ به نيازهاي انقلاب و اسلام در حوزه فرهنگ وادب.
* پرورش وتربيت افراد متعهد ومستعد در حوزه فرهنگ وادب.
* تبيين گفتمان انقلاب اسلامي در زمينه هاي هنري وادبي.
*برگزاری نشستهای ادبی
دبیر کانون:
آقای
جانشین خواهر:
خانم