اهداف ویژه ی کانون:
شناخت و ترویج فرهنگ قرآنی و سیره معصومین (ع)
تقویت بنیه اعتقادی-معرفتی دانشجویان از طریق افزایش سطح معرفت دینی
شناخت و ترویج اخلاق و احکام اسلامی
تبیین محتوایی و گسترش فرهنگ دعا و نیایش
شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای قرآنی

فعالیت های در حال اجرای کانون :
جزء خوانی هفتگی قرآن کریم
ثبت نام کلاس های حفظ و مفاهیم قرآن کریم و نهج البلاغه
مسابقات جداول سودوکوی احادیث
انتشار نشریه

مسؤول کانون:

جانشین خواهر کانون :