مقام معظم رهبری(مد ظله العالی):

دانشجو باید سیاسی باشد، سیاست زده نباشد،دانشجو باید سیاسی بشود؛ یعنی فهم سیاسی پیدا کنند. فهم سیاسی غیر از سیاسی کاری و سیاسی بازی است، اگر دانشجو از لحاظ جهت گیری فکری و سیاسی دچار انحراف باشد، مصیبت بزرگی خواهد بود. اگر جهت زندگی دانشجو این باشد که به مسائل جامعه و آنچه که می گذرد، بی اهمیت، بی اهتمام، بی علاقه و بی مبالات باشد، مصیبت خیلی بزرگ است. اگر یک دانشجو آگاهی سیاسی نداشته باشد، به زودی در کوران حوادث دچار بی بصیرتی شده و در دام دشمن گرفتار خواهد شد…
برخی از اهداف و وظایفها:

۱- تلاش در جهت تقويت آگاهي و بصيرت و تحليل اعضاي هيات علمي دانشگاه بويژه اعضاي بسيج اساتيد
۲- بررسي و ارايه گزارش و تحليل و اشراف بر اوضاع دانشگاه و مسايل كشور و منطقه و جهان
۳- ايجاد ارتباط بين متخصصين حوزه هاي سياسي و امنيتي و اجتماعي دانشگاهي در جهت هم افزايي آنان و بسيج اساتيد(دعوت از متخصصين بسيجي صاحب نظر شهري استاني و كشوري در حوزه هاي سياسي ،امنيتي ،اقتصادي و اجتماعي در جلسات حلقه هاي صالحين با هماهنگي با مسوول كانون و معاونت آموزش (صالحين))
۴- برنامه ریزی نشستهای هفتگی یا فصلی روشنگری و گفتمان سازی و سخنرانی و تریبون نماز جمعه و ارائه گزارش عملکردی فعالیت دفتر بسیج دانشجویی
۵-تهیه اخبار سیاسی جهت بحث و گفتکو در حلقه های صالحین و فعالیتهای دیگری که به اقتضای مناسبات سیاسی مختلف و جو حاکم بر دانشگاه صورت میپذیرد.

معرفی اعضای کانون:
مسئول کانون: آقای
جانشین خواهر: خانم